Akademie 3. věku: Zatím jediný na Moravě

Událost se konala 18.5.2023 9:30 - 11:00 ve velkém sále.

Přednáší Ing. Tomáš Rothröckl, Správa národního parku Podyjí

Národní park Podyjí je jedním z našich čtyř dosud vyhlášených národních parků. V přednášce, která bude prezentována i v obraze, se návštěvník dozví základní momenty z historie naší ochrany přírody, bude představen i její národní a evropský kontext. Zmíněny budou přírodní a kulturní hodnoty, které vedly k vyhlášení NP Podyjí a jeho ochranného pásma i významné milníky v životě tohoto chráněného území. Přiblížena bude praxe státní ochrany přírody a způsoby péče o dané území, včetně bilaterální spolupráce se sousedícím rakouským Nationalparkem Thayatal.

Vstup na permanentku, nebo jednorázové vstupné 50 Kč.