Akademie 3. věku: Mgr. Sylva Cidlinská, KKD Vyškov: Paříž konce 19. století a umělci střední Evropy

Událost se konala 15.6.2023 9:30 - 11:00 ve velkém sále.

Od druhé poloviny 19. století představovala Paříž významné mezinárodní kulturní centrum, kde se rodily nové umělecké proudy. Není divu, že se zde řada středoevropských umělců toužila prosadit. Přednáška posluchače seznámí s malíři z českých zemí, Polska a Uher, kteří ve městě na Seině zanechali svou stopu. Vstup na permanentku, nebo jednorázové vstupné 50 Kč.