Akademie 3. věku – vzdělávání pro seniory v KKD Vyškov

Ve čtvrtek 28. června 2012 jsme slavnostně ukončili sedmý ročník Akademie 3. věku. S účastníky se rozloučil ředitel KKD dr. Vladislav Raška.

Odměnou bylo všem již tradiční vystoupení umělců Národního divadla v Brně. Tentokrát nás navštívil sólista Janáčkovy opery Petr Levíček, dirigent a korepetitor Janáčkovy opery Ondrej Olos a herečka Monika Maláčová.

Všechny semináře uplynulého ročníku A3V navštívilo celkem 931 seniorů. Internetovou školičku absolvovalo 37 účastníků. Prodali jsme 21 permanentek na celoroční kurz trénování paměti a další zájemci přicházeli za jednorázové vstupné. Po několika letech jsme také naplnili kurz trénování paměti pro začátečníky.

Uvedená statistika svědčí o oblíbenosti A3V mezi vyškovskými seniory. Této skutečnosti jsme si vědomi, a proto jsme mnohé z akcí osmého ročníku A3V zařadili do našeho Věrnostního programu.  Tím se členů naší knihovní rodiny nedotkne zvýšení vstupného a věříme, že A3V se bude i nadále těšit stejnému zájmu.

Hlavním sponzorem tohoto ročníku byla Komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci Tři brány Vyškov.

Fotogalerie ze slavnostního ukončení 7. ročníku A3V
Foto: Soňa Křetinská a Zdeňka Adlerová

Program 8. ročníku A3V