800. výročí narození sv. Anežky České, Přemyslovny

V pondělí 28. 11. 2011 uspořádala Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově vzpomínkovou akci k 800. výročí narození sv. Anežky České. Před zcela naplněným sálem knihovny odezněla přednáška odborné pracovnice Akademie věd ČR PhDr. Dany Dvořáčkové, Ph.D. , která život a působení české světice rozdělila do tří okruhů:

1. Život Anežky jako dcery královské.
2. Politické působení Anežky
3. Duchovní odkaz této mimořádné ženy českého středověku.

V první části podrobně přednášející ozřejmila Anežčinu výchovu na dvorech a klášterech středoevropských knížat a na její přípravu na manželství s významnými muži tohoto regionu. Po krachu dynastických aktivit jejího otce Přemysla I. a po seznámení s učením sv. Františka z Assisi, založila klášter na Františku a stala se jeho první představenou. Uvedla rovněž v chod velký špitál, který s 80 lůžky se stal jedním z největších v Evropě. Špitální bratrstvo pak bylo přeměněno v Řád Křížovníků s červenou hvězdou.

Jako příklad politických aktivit lze uvést usmiřovací akt mezi Václavem I. a jeho synem Přemyslem Otakarem II. Již za svého života byla pokládána za svatou. Po její smrti vzniklo množství legend,které popisovaly zázraky, jež se Anežce připisují.

V besedě, která následovala po přednášce a kterou moderoval Dr. Ivan Pokorný, odpovídala přednášející na dotazy z řad publika. Zdůraznila, že oficiální svatořečení Anežky České 12. 11. 1989 otevřelo cestu ke celospolečenským změnám v naší republice. A jaký je Anežčin odkaz pro naši dobu? Podle Dr. Dvořáčkové je Anežka Česká inspirující i pro epochu, kterou přinesly listopadové dny roku 1989. Život a odkaz Anežky České ukázal, že jsou i jiné hodnoty než je moc, peníze, tedy bohatství. Nejvíce přináší člověku štěstí to, je-li schopen se starat nesobecky o druhé lidi, projevit jim solidaritu, blízkost a podporu.

Dr. Ivan Pokorný

Fotogalerie


800. výročí narození sv. Anežky České, Přemyslovny