Souboj mozků

Brain_Bowl_clipart2Ve středu 12. února 2014 se v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově utkaly dvě generace v mentálním souboji.

Dopoledne senioři v kurzu trénování paměti prošli „Duševní rozcvičkou“ z dílny Makovice. S autorkami tohoto luštitelského časopisu jste se mohli setkat i v naší knihovně.


Senioři se také pochlubili krásnými kolážemi, které vyrobili v rámci procvičování pravé mozkové hemisféry. Koláže na téma Oko – do duše okno doprovodila jejich autorka krásnou básní.

Odpoledne se děti v Kroužku zábavné logiky utkaly v mozkovém turnaji. Přemýšleli např. nad těmito úkoly:

1. Co se skrývá ve větě: Ráno halila okolí mlha?
a) křestní jméno   b) rostlina   c) část těla   d) maďarská řeka   e) den v týdnu   f) kus ledu

2. Určete, které podstatné jméno se skrývá v této přesmyčce:
UŠILA PĚT OK

3. Přečtěte si následující text a zodpovězte otázku.
Obecně lze říci, že jde o mohutného samotářského tvora, připomínajícího hada nebo ještěra. Draci se liší počtem hlav – například v Číně je zobrazován zásadně jednohlavý, řecká mytologie znala draka stohlavého, v pohádkách mívá zpravidla lichý počet hlav, nejčastěji tři nebo sedm. Dále se draci liší v počtu nohou (nejčastěji dvě, čtyři nebo žádné), schopnosti létat a dštít oheň (případně mráz nebo jed) ze svého chřtánu. Podobně jako se liší jejich vzhled, liší se i jejich vlastnosti. Draci se v základním pojetí mohou rozlišovat na dobré a zlé. Tradice prospěšných draků je převážně v Číně, kde je drak symbolem moci, vládců a deště. Evropští draci ve středověku jsou namísto toho chápáni jako symbol ničení a chaosu.

Budu-li někde číst o tříhlavém drakovi, jehož charakteristika nebude příliš příznivá, bude se nejspíš jednat o draka (rozhodněte na základě informací v textu):

a) čínského
b) novověkého
c) dobrého
d) dobového
e) evropského
f) hladového

4. Farmář bere domů lišku, slepici a pytel zrní. Musí překročit řeku, ale hlídka na mostě mu nedovolí přenášet víc než jeden předmět najednou. Pokud nechá lišku o samotě se slepicí, liška ji sežere. Pokud nechá o samotě slepici a zrní, slepice ho sezobe. Jak přejde řeku, aniž by o nějakou věc nebo zvíře přišel?

Neprohrál nikdo. Vítězem byla veselá nálada a dobrý pocit z úspěšně zdolaných mozkolamek.

Fotogalerie z obou akcí, koláže a báseň.

Fotogalerie


Souboj mozků