3 židle – emotivní, pravdivé, k zamyšlení

V pondělí 12. listopadu 2018 se v Knihovně Karla Dvořáčka konalo speciální představení na téma demence Alzheimerova typu.

Mnozí z vás se mohou ptát, co má knihovna společného s touto chorobou.

Základním cílem veřejných knihoven je zajišťovat zdroje a služby různého druhu k uspokojování potřeb jednotlivců a skupin, které se týkají vzdělávání, informací a osobního rozvoje, včetně rekreace a volného času. Hrají významnou úlohu v rozvoji a udržování demokratické společnosti tím, že umožňují každému přístup k široké a rozmanité oblasti vědění, idejí a názorů.

Veřejná knihovna hraje důležitou úlohu jako místo, kde se veřejnost shromažďuje. Knihovna je někdy nazývána „obývacím pokojem komunity“. Využívání knihovny ke studiu a k vyhledávání informací za účelem vzdělávání nebo zájmů čtenáře vede lidi k neformálním kontaktům s jinými členy komunity. Využívání veřejné knihovny může být pozitivní sociální zkušeností.

Knihovny disponují miliony kusy knihovních jednotek – knih, časopisů, audio nosičů, mají k dispozici placené i neplacené elektronické zdroje k získávání informací, jak domácí, tak zahraniční. Téměř ve všech knihovnách (výjimku tvoří některé malé obecní knihovny) mají uživatelé přístup na internet a to dle Zákona o knihovnách zdarma.

Aktivizační programy, jakožto práce s pamětí a mozkem, mají základ ve zpracovávání dat, informací ze všech oblastí lidského života. Z uvedeného výčtu informačního potenciálu knihoven je naprosto zřejmé, že tyto instituce poskytují pro tyto aktivity ideální prostor. (Více v metodické příručce pro práci se seniory v knihovnách Rovný přístup.)

Alzheimerova choroba je hrozba Nyní je na světě asi 50 milionů lidí s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence a podle Veselé se může v roce 2050 počet nemocných až ztrojnásobit. „Právě neurodegenerativní onemocnění mozku se mohou stát hlavním problémem zdravotnictví a sociálních služeb,“ zdůraznila Veselá.

Při nemoci ubývají mozkové buňky a vyhasínají jejich funkce. Člověk zapomíná a ztrácí kontrolu nad náladami a pocity. Postupně se stává závislým na péči. Příčiny nejsou zcela objasněné, proto je nemoc nevyléčitelná. Zásadní roli tak hraje prevence. (Celý rozhovor s mluvčí Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Petrou Veselou pro ČT.)

Hrátky s pamětí mají v naší knihovně již dlouholetou tradici a dopolední kurzy pro seniory jsou hojně navštěvované. Přesto je povědomí o této nemoci mezi veřejností stále velmi nízké. Málokdo např. ví, že příznaky této demence se mohou projevit již u čtyřicátníků. Nemenší pozornost je třeba věnovat také pečujícím o tyto nemocné.

Proto jsme využili nabídky nevládní neziskové organizace FysioArt o uspořádání „fyzického předmětového divadla s edukativním přesahem“. V mnohých případech totiž bývá umění mnohem sdělnější než odborné články a statistiky.

Potěšil nás zápis v Kronice akcí: „Děkujeme, představení bylo velmi emotivní, pravdivé, k zamyšlení. Pracujeme v domově pro lidi s demencí. Je to výstižně vyjádřené.“ Domov Hvězdlice

My děkujeme všem přítomným, na pódiu i v hledišti, za zájem o tuto problematiku a Komunitní nadaci pro umění, vědění a civilizaci Tři brány, Vyškov za finanční podporu, kterou nám poskytla na projekt Společně proti ACH a ADHD.

K aktivizačním programům (nejen pro seniory) patří v naší knihovně také Klub deskových her. Každou středu v čase 13 – 18 hodin si v T-klubu mohou všichni bez rozdílu věku zahrát stolní a společenské hry. Součástí výše uvedeného projektu je také pořízení nových her a psychomotorických pomůcek. O jejich nákupu vás budeme informovat.

PS: Hrátky s pamětí budou pokračovat až od ledna 2019. Přesto máte možnost 3. 12. 2018 získat informace o tom, jak „bojovat“ proti největšímu nepříteli mozku – stresu. Více o předvánočním workshopu zde.

Foto FysioArt

Fotogalerie


3 židle