150 let spolku Haná

IMG_4733Dne 31. března 1864 byly c. k. moravským místodržitelstvím schváleny stanovy nového Čtenářsko-zpěváckého spolku Haná, a tak mohla být svolána 20. dubna 1864 ustavující valná hromada, které se zúčastnilo 136 členů. Byl zvolen první výbor, ten hned předplatil pro spolkovou knihovnu a čítárnu několik titulů novin a časopisů; podporoval rovněž pěvecký sbor a přípravu divadelních představení.

Název spolku byl odvozen od stejnojmenného praporu, s nímž se Vyškované zúčastnili oslav 1000. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu, které se konaly ve dnech 23.–25. srpna 1863 v Brně.

Cestou do Brna se ve Vyškově zastavila prostějovská Orlice a zazpívala na zdejším náměstí. Její vystoupení vedle koncertů bučovické Hvězdy uspíšilo rozhodnutí založit vlastní spolek. A tak se 4. září 1863 v hostinci U Zlatého lva (dnes na jeho místě stojí cukrárna Janský) schází asi padesát občanů a pověřuje devítičlenný přípravný výbor vypracováním výše zmíněných stanov.

První sídlo spolku bylo v hostinci U Zlaté Prahy (dnes lékárna U Černého orla), ale ještě téhož roku se pro velký nárůst členstva musel přemístit na protější stranu náměstí do hostince U Zlatého orla, v jehož dvorním traktu vedle radnice sídlil až do roku 1886, kdy se naposledy stěhoval do nového Besedního domu. Ten pro něj (i další spolky) velkoryse postavila kontribučenská spořitelna. Pokud vás překvapí to množství hostinců, připomeňme si, že tehdy soužily především k setkávání lidí a ke společenskému konání.

S bohatou historií největšího (a snad vedle Sokola) i nejvýznamnějšího vyškovského spolku se můžete seznámit na výstavě v knihovně. Její vernisáž zde proběhla již v červnu, ale výstava potrvá až do 22. srpna. Slavnostní podvečer zahájil současný předseda spolku Tomáš Dorazil, krátkou prezentaci o vzniku Hané uvedl dr. Vladislav Raška, ředitel knihovny. Potom následovala komentovaná prohlídky expozice, které se bravurně zhostila Mgr. Pavlína Dobyšková, autorka výstavy a knihovnice referenčního oddělení. Jen v tento den mohli účastníci zhlédnout unikátní originály dokumentů – především spolkové kroniky. Samozřejmou součástí této události bylo pěvecké vystoupení Kateřiny Schönové za klavírního doprovodu Milana Takáče.

Tuto událost můžeme považovat rovněž i za 150. výročí vzniku první spolkové knihovny v našem městě. O založení první veřejné knihovny ve Vyškově se však zasloužil v roce 1896 Feriální klub vysokoškolských studentů.

Výstavu 150 let spolku Haná můžete zhlédnout ve 2. podlaží knihovny do 22. srpna 2014 – upozorňujeme na omezenou provozní dobu během prázdnin!

Text: Dr. Vladislav Raška
Fotografie: Jitka Wohlgemuthová, Vyškovský zpravodaj a Zdeňka Adlerová, KKD Vyškov

Fotogalerie


150 let spolku Haná