120. výročí dostavění budovy gymnázia ve Vyškově

Událost se konala 13.9.2022 16:30 - 18:00 ve velkém sále.

Zveme vás na videoprezentaci Aloise Klevety o stavbě a pozdějších rekonstrukcích budovy vyškovského gymnázia.

Základní sdělení o stavbě budovy od srpna 1901 do července 1902 a o jejím využívání jako nemocnice v době obou světových válek je doplněno informacemi o stavbě přízemních budov na školním dvoře (jedna původně sloužila jako pitevna a márnice, později tam byla školní jídelna). V roce 1984 vznikla na jejich místě přístavba se dvěma učebnami v patře a jídelnou v přízemí. Zdokumentována je výměna oken v roce 1996, oprava dvorních fasád v roce 1997, oprava auly roku 1998 a konečně oprava vnější fasády dokončená před oslavami 100 let trvání školy v roce 1999. Po oslavách bylo zrekonstruováno nádvoří školy. Poslední videa ukazují vrácení sochy Františka Palackého do budovy školy a opětné umístění desky připomínající padlé legionáře z řad absolventů školy.