120 let veřejné knihovny ve Vyškově

Ve dnech 8. 11. – 6. 12. 2016 probíhá ve 2. podlaží Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově výstava věnovaná historii této instituce. Naleznete zde také informace o Akademickém feriálním spolku, bez něhož by knihovna v polovině 90. let 19. století nevznikla. Texty jsou doplněny kopiemi dobových fotografií, archivními materiály a novinovými články.