Literárně-kulturní vycházka ulicemi Vyškova 5

Pokračování procházky, tentokrát náměstím Masarykovým a ulicemi Husovou a Sušilovou. Připomeneme si malířku H. Bochořákovou, politika C. Helceleta,, historičku M. Dorazilovou, tiskaře F. Obzinu a F. Kusáka, předsedu ČOS S. Bukovského i sídla vyškovských spolků. Zastávky u domů a  míst, spjatých s těmito osobnostmi, budou spojeny s krátkým výkladem o jejich životě a díle.

Provází  Mgr. Pavlína Dobyšková

Sraz zájemců je ve čtvrtek  v 16:30 před budovou KKD.