Porady a informace

Plán porad na rok 2018:

19. 4. v 9.00 porada neprofesionálních knihovníků Vyškov
26. 4. v 16.00 porada neprofesionálních knihovníků Slavkov
3. 5. v 9.00 porada profesionálních knihovníků Vyškov nebo Rousínov

6. 11. v 9.00 porada profesionálních knihovníků Vyškov
8. 11. v 9.00 porada neprofesionálních knihovníků Vyškov
15.11. v 16.00 porada neprofesionálních knihovníků Slavkov

Zápisy z porad knihovníků:

Zápis z porad profesionálních a neprofesionálních knihovníků konaných v dubnu a květnu 2018
Zápis z porad profesionálních a neprofesionálních knihovníků regionu Vyškov konaných v listopadu 2017
Zápis z porad neprofesionálních knihovníků regionu Vyškov konaných v dubnu 2017
Zápis z porady profesionálních knihovníků regionu Vyškov konané v dubnu 2017

Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov:

Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov v roce 2017
Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov v roce 2016
Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov v roce 2015
Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov v roce 2014
Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov v roce 2013

Dokumenty ke stažení:

Co má obsahovat web knihovny nebo záložka knihovny na webu obce
Sáčky
Knižní lístek
Signatury na hřbet knihy
Plán revizí na rok 2018
Příloha ke smlouvě na rok 2018
Koncepce rozvoje regionálních funkcí v jihomoravském kraji v letech 2015-2020
Útvar CIK (Centrum informací a statistik kultury)
Roční výkaz o knihovně za rok 2017 v DOC
Roční výkaz o knihovně s komentáři
Souhlas se zveřejněním dat
Deník knihovny na rok 2017 a 2018 (silný) v PDF
Deník knihovny na rok 2017 a 2018 (tenký) v PDF
Odkaz na aplikaci Benchmarking knihoven
Čtenářské placky
Výpůjční řád výměnného fondu
Pomocný výkaz pro rozpis přírůstku a úbytku za rok 2017
MDT signatury
Elektronický statistický deník knihovny
Regionální funkce knihoven (10 let v knihovnách regionu Vyškov)
Výkaz-dopis starostovi
Ostatní:

Příručka pro dobrovolné knihovníky – zákl. knihovnické techniky
Základní dokumenty knihovny
Vzor knihovního řádu

Evidence knihoven

Od 1. ledna 2002 nabývá účinnosti zákon 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), který ukládá mimo jiné evidenci knihoven na Ministerstvu kultury ČR. Tato evidence je nezbytná k tomu, aby obec mohla využívat všech finančních výhod, dotací, grantů a abychom Vám mohli i nadále výhodně nakupovat knihy (viz. Veřejná správa č. 38, příloha Evidence knihoven – raději dříve než nikdy). Návrh na zápis do evidence knihoven podává provozovatel či zřizovatel to znamená obec nebo město na tiskopise.

Přílohou evidence knihoven je Knihovní řád; v případě, že knihovna bude součástí obecního nebo městského úřadu. Pokud se rozhodnete, že knihovna bude organizační složkou obce je nutné mimo Knihovní řád doložit i Zřizovací listinu.

Návrh zápisu do evidence knihoven se podává písemně, tedy poštou, nelze prostřednictvím e-mailu. Zašlete na adresu: Ministerstvo kultury, Milady Horákové 139, 160 41. Praha 6.
Na telefonním čísle 517 348 141 jsme vám ochotni poskytnout radu a samozřejmě i pomoc při zpracování dokumentů.
Počátkem příštího roku Vám předložíme návrh smlouvy o spolupráci v oblasti odborných knihovnických činností, které vyplývají ze zákona 257/2001 Sb. § 2 písmeno h. regionální funkce.

Soubory ke stažení (text Word „.rtf“):

Vzor žádosti o evidenci knihovny
Žádost o evidenci knihovny
Ceník služeb a poplatků
Vzor knihovního řádu