Porady a informace

Plán porad na rok 2019:

18. 4. 2019 v 9.00 porada neprofesionálních knihovníků Vyškov
11. 4. 2019 v 9.00 porada profesionálních knihovníků Vyškov
25. 4. 2019 v 16.00 porada neprofesionálních knihovníků Slavkov
7. 11. 2019 v 9.00 porada neprofesionálních knihovníků Vyškov

Zápisy z porad knihovníků:

Zápis z porad profesionálních a neprofesionálních knihovníků regionu Vyškov konaných v dubnu 2019
Zápis z porad profesionálních a neprofesionálníh knihovníků regionu Vyškov konaných v listopadu 2018
Zápis z porad profesionálních a neprofesionálních knihovníků konaných v dubnu a květnu 2018
Zápis z porad profesionálních a neprofesionálních knihovníků regionu Vyškov konaných v listopadu 2017
Zápis z porad neprofesionálních knihovníků regionu Vyškov konaných v dubnu 2017

Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov:

Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov v roce 2018
Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov v roce 2017
Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov v roce 2016
Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov v roce 2015
Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov v roce 2014

Dokumenty ke stažení:

Co má obsahovat web knihovny nebo záložka knihovny na webu obce
Signatury na hřbet knihy
Plán revizí na rok 2019
Příloha ke smlouvě na rok 2019
Koncepce rozvoje regionálních funkcí v jihomoravském kraji v letech 2015-2020
Roční výkaz o knihovně za rok 2018 v PDF
Roční výkaz o knihovně s komentáři
Deník knihovny na rok 2019 a 2020 (silný) v PDF
Odkaz na aplikaci Benchmarking knihoven
Výpůjční řád výměnného fondu
Pomocný výkaz pro rozpis přírůstku a úbytku za rok 2018
MDT signatury
Elektronický statistický deník knihovny
Regionální funkce knihoven (10 let v knihovnách regionu Vyškov)
Výkaz-dopis starostovi
Dotazník RF pro obsluhované knihovny regionu Vyškov

Ostatní:

Příručka pro dobrovolné knihovníky – zákl. knihovnické techniky
Základní dokumenty knihovny