Porady a informace

Plán porad na rok 2021:

25. 5. 2021 v 9.00 hod. porada profesionálních knihovníků ve Vyškově
27. 5. 2021 v 9.00 hod. porada neprofesionálních knihovníků ve Vyškově
3. 6. 2021 v 16.00 hod porada neprofesionálních knihovníků ve Slavkově

Zápisy z porad knihovníků:

Zápis z porad profesionálních a neprofesionálních knihovníků regionu Vyškov konaných v květnu 2021
Informace pro neprofesionální a profesionální knihovníky regionu Vyškov - místo porady v listopadu 2020
Zápis z porad profesionálních a neprofesionálních knihovníků regionu Vyškov konaných v červnu 2020


Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov:

Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov v roce 2020
Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov v roce 2019
Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov v roce 2018
Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov v roce 2017
Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov v roce 2016

Dokumenty ke stažení:

Co má obsahovat web knihovny nebo záložka knihovny na webu obce
Signatury na hřbet knihy
Plán revizí na rok 2022
Příloha ke smlouvě na rok 2021
Roční výkaz o knihovně za rok 2020 v PDF
Roční výkaz o knihovně s komentáři
Odkaz na aplikaci Benchmarking knihoven
Výpůjční řád výměnného fondu
MDT signatury
Elektronický statistický deník knihovny
Regionální funkce knihoven (10 let v knihovnách regionu Vyškov)
Dotazník RF pro obsluhované knihovny regionu Vyškov
Vzorový knihovní řád
Vzorová zřizovací listina
Časopis DUHA k prohlédnutí