Porady a informace

Plán porad na rok 2020:

16. 4. 2020 v 16.00 porada neprofesionálních knihovníků Slavkov
21. 4. 2020 v 09.00 porada profesionálních knihovníků Vyškov
23. 4. 2020 v 09.00 porada neprofesionálních knihovníků Vyškov


03. 11. 2020 v 09.00 porada profesionalních knihovníků Vyškov
05. 11. 2020 v 09.00 porada neprofesionálních knihovníků Vyškov
12. 11. 2020 v 16.00 porada neprofesionálních knihovníků Slavkov

Zápisy z porad knihovníků:

Zápis z porad profesionálních a neprofesionálních knihovníků regionu Vyškov konaných v červnu 2020
Zápis z porad profesionálních a neprofesionálních knihovníků regionu Vyškov konaných v listopadu 2019
Zápis z porad profesionálních a neprofesionálních knihovníků regionu Vyškov konaných v dubnu 2019

Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov:

Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov v roce 2019
Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov v roce 2018
Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov v roce 2017
Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov v roce 2016
Přehled činnosti veřejných knihoven regionu Vyškov v roce 2015

Dokumenty ke stažení:

Co má obsahovat web knihovny nebo záložka knihovny na webu obce
Signatury na hřbet knihy
Plán revizí na rok 2020
Příloha ke smlouvě na rok 2020
Koncepce rozvoje regionálních funkcí v jihomoravském kraji v letech 2015-2020
Roční výkaz o knihovně za rok 2019 v PDF
Roční výkaz o knihovně s komentáři
Deník knihovny na rok 2019 a 2020 (silný) v PDF
Odkaz na aplikaci Benchmarking knihoven
Výpůjční řád výměnného fondu
Pomocný výkaz pro rozpis přírůstku a úbytku za rok 2019
MDT signatury
Elektronický statistický deník knihovny
Regionální funkce knihoven (10 let v knihovnách regionu Vyškov)
Dotazník RF pro obsluhované knihovny regionu Vyškov
Vzorový knihovní řád
Vzorová zřizovací listina