Projekt „Jižní Morava čte“ potřetí

Knihovna Karla Dvořáčka se opět připojuje k projektu Jižní Morava čte.

Projekt se zaměřuje na jednu z nejsilnějších generačních skupin návštěvníků veřejných knihoven: děti a mládež, na podporu jejich čtenářství a čtenářské dovednosti.
Tímto projektem se snažíme posílit význam formování regionální identity, také na propojení mezigeneračních vztahů – setkávání dětí se seniory, místními kronikáři, pamětníky, spisovateli
a ilustrátory. Podstatou projektu je podpořit u dětí budování vztahu s místem, kde žijí, seznámení s historií daného místa regionu. 

Z vybraných možných aktivit: autorská čtení, autorské besedy, besedy s ilustrátory, literárně-výtvarná putování, besedy s místními kronikáři, s pamětníky, tvoření s dětmi, soutěže, kvízy, výstavy dětských prací, případně spolupráce s místními spolky, dobrovolníky (ohledně místních tradic, např. jak se vachlovalo, předlo, vyšívalo, háčkovalo…)

Součástí projektu je také literárně–výtvarná a audiovizuální soutěž, letos na téma:
Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let“.

O akcích v naší knihovně budeme informovat na těchto stránkách.

Facebookový profil projektu

Spolufinancováno Jihomoravským krajem.