Statistika

Statistické údaje za rok 2015

počet knihovních jednotek: 130 505
počet periodik: 178
počet zvukových nosičů (CD): 5 474
počet čtenářů: 5 061
počet čtenářů do 15-ti let: 944
počet návštěvníků: 73 850
počet návštěvníků akcí: 14 214
počet návštěvníků internetu: 6 008
počet virtuálních návštěvníků webu: 150 622
počet akcí: 361
počet výpůjček: 205 461
přírůstek knihovních jednotek: 5 464