Statistické údaje za rok 2016

počet knihovních jednotek: 133 659
počet periodik: 178
počet zvukových nosičů (CD): 5 451
počet čtenářů: 4 944
počet čtenářů do 15-ti let: 885
počet návštěvníků: 74 920
počet návštěvníků akcí: 12 118
počet návštěvníků internetu: 4 943
počet virtuálních návštěvníků webu: 57 789
počet akcí: 352
počet výpůjček: 198 328
přírůstek knihovních jednotek: 6 165