Provozní řád internetu

Příloha knihovního řádu KKD č. 3

Provozní řád internetu

čl. I
Služby internetu může využívat každý uživatel knihovny v souladu s Knihovním řádem KKD; registrovaný čtenář zdarma, neregistrovaný návštěvník po vyřízení jednorázové registrace služeb – návštěvníka internetu, ta platí pouze do opuštění stanice. Bez registrace lze na dobu 15 minut využít vyhrazený PC v hale služeb.

čl. II
Předpokládá se, že uživatel má základní znalosti s prací na počítači; pokud ne, vyžádá si od pracovníka knihovny základní informace.

čl. III
Uživatelé dbají pokynů pracovníků knihovny, jimž hlásí zahájení i ukončení práce se stanicí internetu (dále PC). Doba vyhrazená uživateli na práci s PC končí 5 minut před vypršením času z důvodu uvedení PC do původního stavu, v němž byl předán obsluhou.

čl. IV
Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není povoleno instalovat software, nahrávat, rušit, vytvářet nebo modifikovat systémové soubory či adresáře. Není povoleno využívat program Outlook Express k odesílání pošty a používat počítačové hry.

čl. V
Soubory nahrané z internetu lze ukládat na dobu nezbytnou do adresáře STAŽENÉ SOUBORY na disku C. Po ukončení práce je uživatel povinen nahrané soubory smazat z tohoto adresáře. Není povoleno nahrávat soubory na jiné místo.

čl. VI
U jedné stanice mohou pracovat nejvýše dva uživatelé; výjimku povoluje pracovník knihovny.

čl. VII
Uživatelé si mohou zamluvit místo, nejdéle však na dvě hodiny. Doba prodlení je maximálně 5 minut. Zamluvit PC je možné i telefonicky na čísle 517 324 559. Stejným způsobem lze i zámluvku zrušit.

čl. VIII
Uživatel má právo na využití PC v maximální délce 2 hodin, potom jej musí uvolnit případnému dalšímu zájemci. Časové limity pro využití PC lze upravovat podle potřeby a podle možností knihovny.

čl. IX
Provozovatel (Knihovna Karla Dvořáčka) nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu. Objeví-li se na PC hlášení o přítomnosti viru, je uživatel povinen okamžitě přerušit práci a uvědomit o tom pracovníka knihovny.

čl. X
Použije-li uživatel síťovou tiskárnu, je povinen uhradit vytištěné dokumenty dle Ceníku; tato povinnost se týká všech vytištěných stran, které do úlohy tisku zadal, tedy včetně nepodařených.

čl. XI
Uživatelům není povoleno navštěvovat stránky internetu, jejichž obsah není vhodný
k prohlížení ve veřejných prostorech.

čl. XII
Uživatel může být vykázán pracovníkem knihovny v případě porušení provozního řádu. Uživatel je povinen uhradit veškeré náklady spojené s obnovením původního stavu PC. Tento provozní řád platí na všech PC pro veřejnost v KKD.

Ve Vyškově dne 1. prosince 2010

Dr. Vladislav Raška, v. r.
ředitel