Životopisné údaje

 

 

1911 - Narodil se 31. října v Ivanovicích na Hané (dnešní Tyršova ulice číslo 19) v selské rodině.

1917 - Nastupuje do obecné školy v rodišti.

1920 - 17. června tragicky zahynul otec.

1927 - Začíná studovat na učitelském ústavě v Kroměříži.

1931 - Zakončuje studia maturitou (6. června). Od 1. září 1931 je ustanoven výpomocným učitelem na III. české státní obecné škole v Karviné (Na Hranicích). Na podzim založil a dirigoval v Karviné smíšený sbor.

1932 - Smrt matky - 24. listopadu.

1935 - 1. října nastupuje vojenskou službu v Kroměříži, pak následuje důstojnická škola v Olomouci a znovu Kroměříž (zde poznává podplukovníka Ludvíka Svobodu). Dne 7. prosince uzavírá občanský sňatek s Evženií Krejčí z Orlové (1902 - 1972).

1937 - V hodnosti podporučíka pěchoty v záloze končí 28. srpna vojenskou službu u 3. pěšího pluku Jana Žižky z Trocnova v Kroměříži. Od 31. srpna učí na české obecné škole v Orlové-Porubě. Vydává svou první knihu Olza (tisk Obzina Vyškov).

1938 - Během roku je několikrát povolán na vojenské cvičení. Po demobilizaci se již na Těšínsko nevrací, ale přechodně bydlí a působí v Ostravě a poté v Brankovicích u Vyškova.

1939 - 15. února nastupuje jako učitel na dívčí obecnou školu ve svém rodišti v Ivanovicích na Hané. Od března je v přímém spojení s podplukovníkem Ludvíkem Svobodou a jako účastník národního odboje zprostředkovává bývalým čs. důstojníkům přechod protektorátních hranic Těšínskem.

1941 - Vycházejí Dvořáčkovy knihy: Cesta k tichému domu, román Pole kráčí do hor a kniha lašských pohádek Boží země. Dne 18. listopadu je poprvé zatčen nacisty a vězněn v Brně v Kounicových kolejích. Z vězení je propuštěn dne 23. prosince 1941.

1942 - Druhé vydání knihy Pole kráčí do hor - za tento román obdržel Národní cenu za literaturu.

1944 - Vycházejí další dvě knihy - román Advent Jakuba Kříže a jeho pokračování Hle, čas příjemný. Ještě v témže roce vycházejí ve sbornících Mateřídouška a Květy naší země dvě Dvořáčkovy pohádky - Od kdy se nelže na rozcestí a Jak došel horal štěstí. Dne 18. května je podruhé zatčen německou státní policií a vězněn v Brně, Breslau a Cvikově.

1945 - 19. března 1945 začíná psát ve Cvikově ve vězení poslední román Živ buď, neumírej, který dokončuje 17. dubna

 

1945 - Na nemocničním lůžku oddělení TBC. 18. května se těžce nemocen vrací do rodných Ivanovic, krátce žije u své rodiny, ale pak se léčí v brněnské Zemské nemocnici na Pekařské ulici. V pondělí dne 20. srpna 1945 v 10 hodin zde umírá. V pátek dne 24. srpna v 15. hodin se koná na Ústředním hřbitově v Brně vojenský pohřeb Karla Dvořáčka.

 

 

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově: Karel Dvořáček - život, dílo, doba