Vzpomínky


Karel Dvořáček byl věřící, zbožný člověk. V náboženství viděl největší hodnotu života vůbec. V náboženství skutků, nikoli slov. Přes utrpení válečných let se přenášel především svou vírou. Věřil, že obludné dění posledních prožívaných desítiletí má svůj hluboký smysl, třebas nám ještě nepostižitelný, a že všechno, co se rodí z krve, slz a trampot, neděje se bez vůle boží a je přímo v úradku Prozřetelnosti. Nebyl ovšem tuctovým křesťanem. Při vší věrnosti, kterou choval ke katolické církvi, byl kritický a samostatně myslící. Miloval českou reformaci, Hus byl pro něho nástrojem vyšší moci a choval k  němu velkou úctu. Není divu, že problém malého národa viděl především v jeho mravnosti. Proto se stavěl svým dílem tak vášnivě za náboženské pojetí života, proto jeho úsilí o lepší zajištění člověka je i neúnavným bojem o duši každého jednotlivce.
(Podle vzpomínky Václava Fialy ve sborníku Cesta Karla Dvořáčka z roku 1946)

 

 

Manželé Dvořáčkovi s přáteli: (zleva  druhá řada) Vojtěch Kurka, Evženie Dvořáčková, Jaroslav Složil, ?;
(zleva první řada) Jaroslav Červinka - literární kritik, publicista, Karel Dvořáček, Zdeněk Urbánek - prozaik, překladatel, redaktor, Kamil Bednář - básník, prozaik (foto z archivu A. Dvořáčka). Velikonoce roku 1942.
Karel Dvořáček (první zleva) s přáteli ve svém domě v Ivanovicích na Hané roku 1944.
(zdroj: archiv A. Dvořáčka)

Karel Dvořáček s Jaroslavem Složilem s kterým hrál v kvartetu v Ivanovicích.
(zdroj: archiv A. Dvořáčka)

V roce 1946 za redakce Jaroslava Červinky vyšel v nakladatelství Václava Petra vzpomínkový sborník Cesta Karla Dvořáčka.
V roce 1946 za redakce Jaroslava Červinky vyšel v nakladatelství Václava Petra vzpomínkový sborník Cesta Karla Dvořáčka.
Vzpomínka gen. Ludvíka Svobody v novinách Právo lidu z 5. 10. 1945.
Učitel a malíř Josef Urbánek (1914-1980) vzpomíná ve sborníku Cesta Karla Dvořáčka (1946).
Dopis Karla Dvořáčka Kamilu Bednářovi (1942).
Vzpomínka malířky Marie Štastné (1920-2000), rodakčy z Ivanovic na Hané.
(Náš život č. 42, 1981, s. 4)

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově: Karel Dvořáček - život, dílo, doba