Seznam pramenů a použité literatury


 

Soukromý archiv A. Dvořáčka (fotografie, osobní doklady a věci, rukopisy)

Oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea (fotografie, novinové články)

Fondy Knihovny Karla Dvořáčka (knihy K. Dvořáčka, fotografie, pozvánky, články)
Zdroje jsou uvedeny u jednotlivých materiálů, pokud nejsou, pochází z fondů KKD.

Literatura

Vlašín, Štěpán
Karel Dvořáček : Život a dílo / Štěpán Vlašín. -- 1.vyd. -- Ostrava : Profil, 1987. -- 163 s.

Cesta Karla Dvořáčka / sest. Jaroslav Červinka. -- 1.vyd. -- Praha : Václav Petr, 1946. -160 s.

Černý, Jaroslav
Román o vykoupení na této zemi / Jaroslav Černý - Recenze na román Advent Jakuba Kříže - Hle, čas příjemný.
In: Lidové noviny, 17. 7. 1944, č. 195, s. 3

90 let Karla Dvořáčka -- Přehled akcí pořádaných u příležitosti 90 let od narození spisovatele Karla Dvořáčka.
In: Vyškovské noviny : Regionální zpravodajský týdeník okresu Vyškov. -- Roč.12, č.41 (2001), s.3

Götz, František
Románové podobenství / G. - Recenze na román Mrtvá řeka.
In: Národní osvobození, 2. 10. 1946, s. 5

Jordán, František
Za lepší svět je třeba se bít / František Jordán. -- obr. -- Medailonek Karla Dvořáčka.
In: Náš život. -- Roč., č.32 (1985), s. 4

Karel Dvořáček -- Medailonek k 90.výročí narození ivanovického rodáka.
In: Zpravodaj města Ivanovic na Hané. -- Roč., č. podzim (2001), s. 42-44

Knihovna Karla Dvořáčka : Karel Dvořáček -- Medailonek Karla Dvořáčka.
In: Vyškovský zpravodaj. -- 2002. -- Roč., č. 6 (2001), s. 4

Kupka, Jan
Vzpomínáme Karla Dvořáčka / JK. -- Vzpomínka na ivanovického rodáka, učitele a spisovatele K. Dvořáčka.
In: Náš život. -- roč. 18, č. 32 (1970), s. 3

Navrátil, Zdeněk
Pro pamětníky : Proč právě on / Zdeněk Navrátil. -- Závěr seriálu o životě spisovatele.
In: Zpravodaj města Ivanovice na Hané. -- č. léto (1996), s. 22-23

Obhlídal, Alois
Z archívu zpravodaje / Alois Obhlídal. -- Článek přibližuje okolnosti zatčení a uvěznění Karla Dvořáčka - článek z roku 1974.
In: Zpravodaj města Ivanovic na Hané. -- Roč., č. zima (2002), s. 51,52

Raška, Vladislav
Den Karla Dvořáčka v knihovně / Vladislav Raška. -- foto. -- Medailonek Karla Dvořáčka a informace ředitele knihovny o záměru přijmout jméno tohoto významného rodáka do názvu knihovny.
In: Vyškovské noviny : Regionální zpravodajský týdeník okresu Vyškov. -- Roč., č. 42 (1992), s. 5

Raška, Vladislav
Vzpomínka na Karla Dvořáčka / Vladislav Raška. -- foto. -- O besedě v Ivanovicích - seznámení se životem místního rodáka.
In: Vyškovské noviny : Regionální zpravodajský týdeník okresu Vyškov. -- Roč., č. 5 (1992), s. 4

Slavík, Bedřich
Nositelé letošních národních cen / bs.
In: Lidové noviny, 50, 13.7. 1942, s. 3

Strnadel, Josef
Tři ze země Moravskoslezské / sl - Informace o knize Olza
In: Čin, 9, č. 19, 1937, s. 153

Svoboda, Jiří
Znova o románové prvotině Karla Dvořáčka / Jiří Svoboda.-O románu František chce být spravedlivý.
In: Červený květ, 12, č. 2, 1967, 3. str. obálky

Svoboda, Ludvík
Vzpomínáme na Karla Dvořáčka / Ludvík Svoboda
In: Právo lidu, 5. 10. 1945, s. 2

Tučapský, Antonín
Vzpomínám na K.Dvořáčka. část 1 / Antonín Tučapský. -- il. -- Vzpomínka vyškovského rodáka A.Tučapského na svého učitele.
In: Vyškovské noviny : Regionální zpravodajský týdeník okresu Vyškov. -- Roč., č. 48 (1992), s. 5

Tučapský, Antonín
Vzpomínám na Karla Dvořáčka / Antonín Tučapský. část 2. -- Vzpomínka vyškovského rokáka A.Tučapského na svého učitele.
In: Vyškovské noviny : Regionální zpravodajský týdeník okresu Vyškov. -- Roč., č. 49 (1992), s. 5

Vzpomínka na Karla Dvořáčka. -- foto. -- Medailonek k 60. výročí úmrtí ivanovického rodáka Karla Dvořáčka.
In: Zpravodaj města Ivanovic na Hané. -- č. 2 (2005), s. 17-21

V. H.
Vyznání akademické malířky / V. H. -- foto. -- Vzpomínka malířky, rodačky z Ivanovic, na Karla Dvořáčka.
In: Náš život. -- roč. 14, č.42(1981), s.4

Wohlgemuthová, Jitka
Karel Dvořáček / woj. -- foto. -- Informace o výstavě v TIC, která veřejnosti připomněla literární odkaz výrazného regionálního beletristy.
In: Vyškovský zpravodaj. -- Vyškov : Město Vyškov. -- č. 9 (2005), s. 3

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově: Karel Dvořáček - život, dílo, doba