Rozloučení


Dvořáčkova státního pohřbu dne 24. srpna 1945 v Brně se zúčastnili: zástupce armády generál Žák, spolužák a přítel Eduard Hrubeš, člen Janáčkovy opery. Nad hrobem promluvil František Herodek, Vladimír Foltánek a MUDr. Alois Drbal za Ivanovice; spisovatel A. C. Nor za syndikát spisovatelů, Kamil Bednář, Zdeněk Urbánek, Vladimír Pazourek, Jiří Pober; prof. Štěpán Herát za spoluvězně. Zemskou kulturní radu zastupoval spisovatel Jaromír Tomeček, přítomní byli i zástupci dalších organizací.

 

 

Úmrtní oznámení.
(zdroj: archiv A. Dvořáčka)
Fotografie z pohřbu Karla Dvořáčka.
(zdroj: archiv A. Dvořáčka)
Fotografie z pohřbu Karla Dvořáčka.
(zdroj: archiv A. Dvořáčka)
Fotografie z pohřbu Karla Dvořáčka.
(zdroj: archiv A. Dvořáčka)
Fotografie z pohřbu Karla Dvořáčka.
(zdroj: archiv A. Dvořáčka)
Fotografie z pohřbu Karla Dvořáčka.
(zdroj: archiv A. Dvořáčka)
Fotografie z pohřbu Karla Dvořáčka.
(zdroj: archiv A. Dvořáčka)
Fotografie z pohřbu Karla Dvořáčka.
(zdroj: archiv A. Dvořáčka)
Fotografie z pohřbu Karla Dvořáčka.
(zdroj: archiv A. Dvořáčka)
Fotografie z pohřbu Karla Dvořáčka.
(zdroj: archiv A. Dvořáčka)
Fotografie z pohřbu Karla Dvořáčka.
(zdroj: archiv A. Dvořáčka)
Dokument o získání válečného kříže.
(zdroj: archiv A. Dvořáčka)
Dokument o získání válečného kříže.
(zdroj: archiv A. Dvořáčka)
Válečný kříž.
(zdroj: archiv A. Dvořáčka; foto: V. Kotulán)
Nekrolog.

 

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově: Karel Dvořáček - život, dílo, doba