Rodinný život


Vojenská služba
Vojenskou službu vykonával Karel Dvořáček v Kroměříži a Olomouci: vojenskou službu začal 1. října 1935 v Kroměříži, důstojnickou školu absolvoval v Olomouci. Potom se vrátil do Kroměříže. V hodnosti podporučíka pěchoty v záloze skončil 28. srpna 1937 službu u 3. pěšího pluku Jana Žižky z  Trocnova v Kroměříži. Zde také redigoval sborník
3. pluku v Kroměříži, který vyšel pod názvem Vzpomínáme v roce 1937.
V Kroměříži poznal i Ludvíka Svobodu, kterému za okupace pomohl přejít přes hranice do Polska.

 

 

 

U tety Kateřiny Ševčíkové (1887-1974) v Brankovicích, kde byla učitelkou domácích nauk. Po smrti své sestry, Dvořáčkovy matky, pomáhala Karlovi i jeho sourozencům. Například mu koupila na splátky psací stroj a dokonce i motocykl. U tety "Katry" se sourozenci scházeli o Vánocích a prázdninách.
(foto, zdroj: odd dějin literatury MZM)
U tety Kateřiny Ševčíkové (1887-1974) v Brankovicích, prázdniny roku 1937.
(foto: odd dějin literatury MZM)
S bratrem a sestrou u tety Kateřiny Ševčíkové (1887-1974) v Brankovicích.
(foto: odd dějin literatury MZM)
Svatební fotografie Karla a Evženie Dvořáčkových. Sňatek uzavřeli dne 7. prosince 1935; manželka Evženie rozená Krejčí (1902-1972) pocházela z Orlové.
(foto: odd dějin literatury MZM)
Zprava K. Dvořáček, tchnán - Krejčí, E. Dvořáčková - manželka, tchýně. V Ivanovicích r. 1940.
(zdroj: archiv A. Dvořáčka)
Vojenská služba; foto u vlaku.
(zdroj: archiv A. Dvořáčka)
Vojenská služba; foto u vlaku.
(zdroj: archiv A. Dvořáčka)
V době vojenské služby.
(foto: odd dějin literatury MZM)
Jmenování podporučíkem.
(zdroj: archiv A. Dvořáčka)
Jmenování podporučíkem.
(zdroj: archiv A. Dvořáčka)
Kniha Vzpomínáme; vojenská služba. Redigoval Karel Dvořáček.
Kniha Vzpomínáme; vojenská služba; rok 1947. Redigoval Karel Dvořáček.
Se synem Aloisem v roce 1944.
(foto: archiv A. Dvořáčka)
Z rodinného života, rok 1944.
(zdroj: archiv A. Dvořáčka)
K. Dvořáček (první zprava) s přáteli 20. 3. 1943.
(zdroj: archiv A. Dvořáčka)
Z rodinného života, červen 1936.
(zdroj: archiv A. Dvořáčka)

 

 

 

 

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově: Karel Dvořáček - život, dílo, doba