Pohádky

 


Jedna z řady aktivit Karla Dvořáčka za pobytu na Těšínsku (1931 – 1938) byl zájem o lidovou slovesnost, o folklór. Sbíral a zapisoval lidová vyprávění v tehdejších soudních okresech Český Těšín, Jablunkov, Fryštát, Bohumín a Slezská Ostrava. Jeho intenzivní zájem o folklorní tradici přinesl bohaté výsledky – knihu pohádek (Boží země, 1941), svazek lidových povídek i řadu relací v ostravském rozhlase a několik odborných studií. Oldřich Sirovátka ve své stati Pohádkářské dílo V. Martínka a K. Dvořáčka konstatuje, že v Dvořáčkovi dosáhla literární cesta za lidovou pohádkou v ostravském regionu ve své době vrcholu: „Dvořáčkova cesta k pohádce vedla nikoliv přes literaturu, přes knižní pohádku, nýbrž přes živého vypravěče a přes pohádku slyšenou a zažitou. Není vlastně ani výstižné mluvit jen o Dvořáčkových pohádkách, protože Dvořáček se v stejné, ne-li větší míře obrátil i k jinému folklornímu projevu, k pověsti…I on tuto folklorní tradici a surovinu stylizoval, přehodnotil, přetvořil; měnil motivy, spájel je v plynulejší a větší řady, někdy rozpřádal vedlejší motivy a scény na úkor dějového spádu a přehlednosti, posouval je z ústního nářečního projevu do literárního jazyka. Ale jeho literární pohádky a pověsti zůstávají pohádkami a pověstmi slezského a ostravského prostředí; jejich sepětí s domácí tradicí je natolik pevné, že je můžeme brát, zejména vyprávění pověsťová, do značné míry i jako národopisný dokument…“

 

Spolupráce s rozhlasem
O spolupráci s ostravským rozhlasem zanechal svědectví spisovatel a redaktor Milan Rusinský (ve sborníku Cesta Karla Dvořáčka):
„S těmi besedami jsme nebývali spokojeni, protože jsme si s nimi nevěděli rady. To byly ne národopisné besedy, ale pronikavé rozbory a kritická hodnocení té bohaté lidopisné látky, a my potřebovali vyprávění, zpěvy, hudbu k večernímu rozhlasovému pobavení v takovém pásmovém, víceméně lehkém podání. A přece jsme ty besedy vysílali, protože jejich umělecká hodnota a dokumentární cena byla nad veškerou pochybnost. A tyto lidopisné besedy byly vždy provázeny zasvěcenou přednáškou národopisného obsahu, kterou nám Karel Dvořáček svědomitě připravoval… Ty studie o těšínském národopise, o podání lidu těšínského, o říkadlech a průpovědích i lidové moudrosti těšínské, to byly krásné causerie, jež v ostravském rozhlasovém programu nebyly dosud překonány a jichž nutno skutečně litovat, že shořely při požáru ostravské rozhlasové budovy.“

 

O funkci těšínských „bojek“
K. Dvořáček lidovou slovesnost nejen sbíral, ale také studoval po odborné stránce. Vytvořil k tomuto tématu řadu rozhlasových relací a napsal i studii O funkci těšínských „bojek“, která vyšla v roce 1949 ve Slezském sborníku. Název bojky zahrnuje lidové báje, legendy, pohádky, humorky a vyprávění ze života. Dvořáček se pokusil o jejich klasifikaci.


O děvčátku, které přivedlo jaro
Na okolnosti vzniku Dvořáčkovy jediné povídkové knihy pro mládež vzpomínal spisovatel Vladimír Pazourek. V roce 1942 se obrátil na Karla Dvořáčka s dotazem zda by nenapsal povídky pro dospívající mládež, ten souhlasil a knihu dokončil v zimě roku 1942 pod názvem Čtyři povídky. Později se V. Pazourkem dohodli, že bude nazvána podle první povídky O děvčátku, které přivedlo jaro. Čtyři povídky se námětově a tvárně dost liší (život chudých lidí ve velkoměstě, vztah dětí k matce ve stáří, založení dětského domova, květina, která prospívá pouze v blízkosti dobrých lidí), ve všech jde o problém lidského dobra a štěstí. Kniha vyšla až po smrti autora v roce 1948 v nakladatelství Václava Petra v Praze. Ilustracemi ji doprovodil Dvořáčkův přítel - učitel ve škole v Medlovicích a malíř Josef Urbánek (1914-1980).
Boží země
Sbírka krásných lašských pohádek. Látku k ním sebral mezi lidem na Těšínsku a k vydání je upravil a zvýraznil především jejich mravně výchovnou funkci.
Knihu vydal nakladatel Josef Lukasík Ostrava-Praha v roce 1941 (2. vydání v roce 1946). V roce 1980 vyšla sbírka pohádek znovu v nakladatelství Albatros v Praze, ale pod novým názvem – Pohádky z hor.
Obálka knihy Boží země - jiné vydání.
V roce 1980 vyšla sbírka pohádek znovu v nakladatelství Albatros v Praze, ale pod novým názvem – Pohádky z hor.
Pohádky čarovné země
Soubor pohádek vybraných z knihy Boží země doplněný nepublikovanými pohádkami O třech bratrech a Chudém ševci z autorovy pozůstalosti.
Kniha vyšla v nakladatelství Profil v Ostravě v roce 1969.
Od kdy se nelže na rozcestí
Po přesídlení do rodných Ivanovic na Hané pomýšlel Karel Dvořáček na svazek hanáckých pohádek. Z celého plánu zůstalo jen torzo. Jako základ napsal pohádku Od kdy se nelže na rozcestí, která vyšla ve sborníku Mateřídouška v roce 1944. Pohádka nemá hanácké rysy v nářečních slovech, zato je výrazně vsazena do rovinatého kraje a nese spíše rysy Dvořáčkova beletristického díla.
Soubor pohádek vydalo nakladatelství Blok v Brně v roce 1981. Kniha obsahuje mimo jiné čtyři Dvořáčkovy pohádky z Boží země (Lískový oříšek, Co dostal horal na hrách, Jak se kovář zbavil čertů, O silném Kadubcovi). Tento soubor vyšel i ve slovenské verzi v Východoslovenském vydavatelstvu Košice roku 1986.
Obálka slovenského vydání knížky Princezna holubice (Princezná holubica).
Dvě pohádky Jak přišel Honza k bratrovi a Jak se Franta oženil jsou vybrány z knihy Boží země. Publikaci vydalo nakladatelství Blok v Brně roku 1976.
Dvě pohádky Lískový oříšek a O silném Kadubcovi jsou vybrány z autorovy knihy Boží země.
Sešit vydalo nakladatelství Blok v Brně v roce 1985.
Sbírka pohádek Stará píseň vyšla po více jak dvaceti letech od spisovatelovy smrti. Obsahuje pohádky a lidová vyprávění z Těšínska a Ostravska. Sbírka vznikala v období Dvořáčkova učitelského působení v Karviné a Orlové (1931-1938) a váže se k jeho literárním počátkům.
Knihu vydalo nakladatelství PROFIL Ostrava 1967.
Kniha novel pro děti s názvem Jarní vydaná v nakladtelství Dr. Karoliny Kolářové v Praze roku 1946. Soubor obsahuje i povídku Karla Dvořáčka O děvčátku, které přivedlo jaro.
Ilustrace Karla Müllera k povídce O děvčátku, které přivedlo jaro z knihy Jarní.
Ilustrace Karla Müllera k povídce O děvčátku, které přivedlo jaro z knihy Jarní.
Ilustrace Karla Müllera k povídce O děvčátku, které přivedlo jaro z knihy Jarní.
Ilustrace Antonína Strnada k pohádkám Boží země.
Ilustrace Antonína Strnada k pohádkám Boží země.
Ilustrace Antonína Strnada k pohádkám Boží země.
Ilustrace Antonína Strnada k pohádkám Boží země.
Ilustrace Antonína Strnada k pohádkám Boží země.
Ilustrace Antonína Strnada k pohádkám Boží země.
Ilustrace Antonína Strnada k pohádkám Boží země.
Ilustrace Antonína Strnada k pohádkám Boží země.
Propagační leták ke knize Boží země.
Propagační leták ke knize Boží země.
Propagační leták ke knize Boží země.
Propagační leták ke knize Boží země.
Zápis lidového vyprávění v rukopise Karla Dvořáčka.
(zdroj: archiv A. Dvořáčka)
Obálka smlouvy na přednášky v ostravském rozhlase roku 1938.
(zdroj: archiv A. Dvořáčka)
Smlouva na přednášku v ostravském rozhlase roku 1938.
(zdroj: archiv A. Dvořáčka)
Smlouva na přednášku v ostravském rozhlase roku 1938.
(zdroj: archiv A. Dvořáčka)

 

 

 

 

 

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově: Karel Dvořáček - život, dílo, doba