Odbojová činnost


V protektorátu v počátku nacistické okupace rozvinulo na Moravě činnost několik národních odbojových organizací, z nichž nejdůležitější byla Obrana národa (ON), založená z podnětu generality a dalších důstojníků bývalé čs. armády. Její síť pokrývala celé území protektorátu.

Organizace Obrana národa se budovala záměrně tak, aby představovala tajnou podzemní armádu, připravenou vojensky zasáhnout v okamžiku blížící se porážky nacistů a ve prospěch obnovy československého státu.
Hlavním iniciátorem vzniku ON na Moravě byl divizní generál Sergej Ingr. Vedle zemského velitelství a jeho štábu bylo území Moravy rozděleno koncem května 1939 na dvě oblasti.

Veliteli v organizaci ON byli sice většinou bývalí příslušníky čs. armády, ale na Moravě podstatnou část vedoucích a zejména členů v krajích, okresech i místech tvořili členové tělovýchovných spolků, zvláště Sokola, zčásti také Orla, legionářských a branných složek, učitelé a vůbec záložní důstojníci, dále státní zaměstnanci pošt a železnic, ale i jiní vlastenecky smýšlející občané.

Místní složka Obrany národa vznikla i v Ivanovicích na Hané , do které se Karel Dvořáček potom, co musel opustit učitelské působiště Těšínsko, zapojil. Ale do odbojové činnosti se zapojil již po 15. březnu 1939 na Kroměřížsku. Navázal kontakt s bývalým velitelem z doby prezenční služby u 3 pěšího pluku v Kroměříži, tehdy pplk. Ludvíkem Svobodou. Zároveň styky s Těšínskem udržoval dál, aby mohl opatřovat od havířů trhaviny a výbušniny na výrobu ručních granátů , dostávat polské noviny a zprávy o formování čs. vojenské jednotky v Polsku a organizovat ilegální přechody přes polské hranice. V roce 1939 Karel Dvořáček se svým bratrem Stanislavem a s přáteli pomáhal organizovat přechod do Polska i Ludvíku Svobodovi.

Při seskoku prvních parašutistů ze Sovětského svazu v roce 1941 se jeden nešťastně zranil a byla u něho nalezena Dvořáčkova adresa. Dvořáček byl okamžitě zatčen a vyslýchán gestapem v Olomouci, Ostravě a brněnských Kounicových kolejích. Pro nedostatek důkazů byl ještě tentýž rok o Vánocích propuštěn.

Jeho zapojení v odbojové práci pokračovalo až do odhalení ilegální organizace Obrana národa, jíž byl členem. Karel Dvořáček byl opět zatčen (květen 1944) a vězněn nejprve v Kaunicových kolejích, potom ve Vratislavi (Breslau) a nakonec ve Cvikově (Zwickau), kam byli vězni odsunováni před útočící Rudou armádou.

Svobodu přinesla vězňům ve Zwickau americká armáda 17. dubna 1945. K. Dvořáček ožil, stal se kronikářem výboru, který hájil zájmy vězňů i totálně nasazených v městě a okolí. Ale brzy se znovu ohlásila se nemoc; 5. května musel ulehnout s otevřenou tuberkulózou plic, s vysokými horečkami. Kruté podmínky nacistického vězení podlomily jeho zdraví. Ležel ve vojenském lazaretu nad městem. Dne 15. května přišel rozkaz k odjezdu domů. Do Ivanovic dorazil 18. května. Léčení doma přineslo přechodné zlepšení. Po prudkém zhoršení zdravotního stavu byl převezen do Zemské nemocnice v Brně, kde 20. srpna 1945 zemřel.


Přestože Karel Dvořáček přestal působit na Ostravsku v r. 1939, jeho vliv zde byl tak pronikavý, že 1. září 1946 na obecné škole v Karviné mu byla odhalena pamětní deska. Škola musela později ustoupit důlní činnosti, a tak byla jeho deska uložena v muzeu.

Za odbojovou činnost, boj proti okupantům a věznění byl Karlovi Dvořáčkovi udělen prezidentem Československé republiky v březnu 1947 Československý válečný kříž "in memoriam".

 

 

Rukopis románu Živ buď, neumírej, který Dvořáček napsal ve věznici na toaletní papír značky Men. Původně se tak měla jmenovat celá kniha. Osobní věci Karla Dvořáčka, které měl ve vězení.
(zdroj: archiv A. Dvořáčka)
Dokument o propuštění Karla Dvořáčka z věznice Zwickau.
(zdroj: archiv A. Dvořáčka)
Protektorátní občanský průkaz K. Dvořáčka.
(zdroj: archiv A. Dvořáčka)
Protektorátní občanský průkaz K. Dvořáčka.
(zdroj: archiv A. Dvořáčka)
Protektorátní občanský průkaz K. Dvořáčka.
(zdroj: archiv A. Dvořáčka)
Protektorátní občanský průkaz K. Dvořáčka.
(zdroj: archiv A. Dvořáčka)
Protektorátní občanský průkaz K. Dvořáčka.
(zdroj: archiv A. Dvořáčka)

 

 

 

 

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově: Karel Dvořáček - život, dílo, doba