Mládí Karla Dvořáčka

 

 

Karel Dvořáček se narodil dne 31. října 1911 v Ivanovicích na Hané. Jeho dětství poznamenala řada bolestných zážitků. Tyto události se odrazily v první části románu Živ buď, neumírej, napsaného ve věznici Zwickau na jaře 1945. Otec Josef Dvořáček (1883-1920) pocházel  Topolan z rolnické rodiny. Zemřel na následky zranění úlomkem kruhové pily, když bylo Karlu D. devět let. Matka Marie, rozená Ševčíková (1882-1932) se narodila v Křižanovicích u Vyškova v rodině železničáře. Prošla klášterní školou a vyučila se švadlenou. Dvořáčkovi měli čtyři děti: Josefa (1909-1912), který zemřel na spálu a záškrt, Karla (1911-1945), Stanislava (1913-1989) a Janu (1914-1971). Všichni tři sourozenci se stali učiteli.

 

 

 

  Svatební fotografie rodičů Karla Dvořáčka z roku 1908.
(zdroj: fond oddělení dějin literatury MZM)
Portrét matky Karla Dvořáčka. Po ovdovění hospodařila s dětmi sama, zemřela 24. listopadu 1932. Její smrt na Karla hluboce zapůsobila, jak o tom svědčí i povídka Matka.
(zdroj: archiv A. Dvořáčka)
Rodný dům Karla Dvořáčka v Ivanovicích na Hané na Tyršově ulici č. 16, rodiče Karla Dvořáčka zde začali hospodařit v roce 1909.
(zdroj: fond oddělení dějin literatury MZM)
Rodný a křestní list Karla Dvořáčka.
(zdroj: archiv A. Dvořáčka)
Rodina Dvořáčkova: (zleva) Stanislav, Karel, Jana a matka Marie.
(zdroj: fond oddělení dějin literatury MZM)
Zleva: Stanislav, Karel, Jana a matka Marie.
(zdroj: fond oddělení dějin literatury MZM)
Sourozenci Dvořáčkovi v mladém věku s matkou: (zleva) Jana, matka, Karel, Stanislav.
(zdroj: fond oddělení dějin literatury MZM)

 

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově: Karel Dvořáček - život, dílo, doba