Knihovna Karla Dvořáčka


 

Článek Den Karla Dvořáčka, Vyškovské noviny č. 42/1992.
Pozvánka na akci přejmenování knihovny, přední a zadní strana.
Pozvánka na akci přejmenování knihovny, vnitřní dvoustrana.
Pozvánka na akci přejmenování knihovny v modrém provedení lícních stran, prední strana.
Pozvánka na akci přejmenování knihovny v modrém provedení lícních stran, vnitřní dvoustrana.
Zahájení shromáždění u příležitosti přejmenování Okresní knihovny ve Vyškově, na kterém literární vědci - prof. Jiří Svoboda a dr. Štěpán Vlašín - připomněli osobnost Karla Dvořáčka. Zleva: dr. V. Raška, ředitel knihovny, prof. J. Svoboda, dr. Š. Vlašín.
Podpis dokumentu o přejmenování Okresní knihovny na Knihovnu Karla Dvořáčka. Zleva: dr. F. Korvas, vedoucí odboru kultury tehdejšího Okresního úřadu ve Vyškově a dr. V. Raška, ředitel knihovny.
Záběr ze slavnostního shromáždění v knihovně; druhý zleva Dvořáčkův syn Alois s manželkou.
Záběr ze slavnostního shromáždění v knihovně.

 

 

 

 

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově: Karel Dvořáček - život, dílo, doba