Zprava K. Dvořáček, tchnán - Krejčí, E. Dvořáčková - manželka, tchýně.