obálka smlouvy na přednášky v ostravském rozhlase roku 1938