Článek Den Karla Dvořáčka, Vyškovské noviny č. 42/1992.