Věnování Karla Dvořáčka v knize Pole kráčí do hor.