Věnování od Karla Dvořáčka v knize Advent Jakuba Kříže.